6.jpg 2.jpg 4.jpg 55.jpg 32.jpg holle-hamerboor.jpg 11.jpg
 
     
           
   
         
   
       

Hoe ga ik te werk

Om de keuring zo spoedig te laten verlopen zijn er een aantal zaken van belang voordat er gekeurd kan worden.

  1. Codering
  2. Afkeur
  3. Daadwerkelijke metingen

Codering:

In overleg met U als opdrachtgever moet er eerst een voor u unieke codering voor uw elektrische arbeidsmiddelen gemaakt worden.
Als startpunt kan U  beginnen met een overzichtslijst waarin alle aanwezige arbeidsmiddelen worden vastgelegd. Een handig hulpmiddel kan zijn een tabel waarin per arbeidsmiddel de volgende kenmerken worden vastgelegd:

       -Soort arbeidsmiddel;
       -Merk;
       -Type;
       -Serienummer.
       -uw uniek kenmerk

  • Dit heeft als doel dat uw machines een eigen unieke code krijgen welke ingegraveerd worden.
  • Dit geeft al veel voordelen voor u: verzekering, voor uw machine beheer, enz.
  • De tijd wat dit inneemt hangt geheel af van in welke staat de machines aangeleverd worden voor de keuring.
  • Het is daarom van belang dat ze relatief schoon zijn en alle te keuren machines aanwezig zijn.
  • Voor het daadwerkelijk coderen zal ik een eerste visuele controle uitvoeren.

Afkeur:

Tevens voordat de keuringen beginnen overlegt Ronest bouw en advies met u, wat er gaat gebeuren met de eventuele afgekeurde machines. Repareren of afvoeren. Beide kan Ronest bouw en advies voor u verzorgen. Afvoeren is kosteloos bij reparatie zal er ten aller tijde een offerte gemaakt worden.

Daadwerkelijke meting:

Als deze controle goed is zal ik de machine officieel coderen en een foto van de betreffende machine maken die later terug te zien is op het certificaat.

  • Er zullen nu diverse test worden uitgevoerd met de Nieaf-Smitt safty pat 3140
  • als uw machine goedgekeurd is zal ik deze voorzien van een goedkeur sticker.

^naar boven^          

           
                     
     

   


                     
Ronest Trading |  Mobile: 06 55523864 |