Firevase®

De Blusvaas


Zoals de naam al doet vermoeden is de Blusvaas een decoratie en een brandblusser in één! Op het moment dat er een brand uitbreekt, gooit u de vaas stuk op het vuur. Daardoor komen er chemische stoffen vrij die de zuurstof weghalen, waardoor  de vlammen doven. De blusvaas is vooral geschikt bij beginnende branden in de klasse A, B en C.
IMG_8064 IMG_8052

De Firevase® kan door het compacte formaat bijna overal worden neergezet, bijvoorbeeld in en rondom huis, in een caravan of op een boot. Net zoals bij een gewone vaas kunt u de Firevase® met water vullen zodat uw bloemen langer goed blijven. Het blusmiddel zit in een apart compartiment. Het bestaat uit kaliumcarbonaat dat zuurstof aan de brandhaard onttrekt. Bij een kleine beginnende brand worden de vlammen direct gedoofd wanneer u de vaas op het brandend oppervlak werpt. Bel altijd direct 112 bij calamiteiten!     

 br kl a  Brandklasse A:
                            Dit is een brand van vaste stoffen zoals: hout, papier, meubels, gordijnen.

br kl b Brandklasse B:
                          Dit is een brand van vloeibare stoffen zoals: benzine, dieselolie, aceton, was.

Het is CE-gecertificeerd en heeft geen beperking voor verzending en of transport. Het heeft een vervaldatum gelabeld onder elke Blusvaas, wat betekent dat er geen garantie is dat de Blusvaas na deze datum volledig efficiënt zal kunnen zijn. De blusvaas is 5 jaar houdbaar.
Bewaar de Firevase bij een temperatuur tussen 0 en 60 graden Celsius.
Bevat: Alkylglycoside CAS: 157707-88-5 Fluor oppervlakte actieve stoffen, koolstof oppervlakte actieve stoffen, oplosmiddelen, verdikkingsmiddelen.
DRINK de inhoud NIET. Hoewel een kleine hoeveelheid geen kwaad kan, wordt geadviseerd om in geval van inname medisch advies in te winnen. De Blusvaas kan irritatie aan ogen/ huid veroorzaken. Spoel de huid of het oog met schoon water in geval van morsen op iemands huid of oog. Als er een abnormale reactie optreedt, zoek dan medisch advies en toon deze kennisgeving of de doos.

kind en oog

Disclaimer: Fancygear Ltd en haar distributeurs bieden geen garantie voor uw veiligheid of uw kostbaarheden bij aankoop van een Firevase. Er is geen enkele vorm van compensatie in het geval dat de brand niet kan worden geblust met een Firevase, noch als de brandschade berokkent. Deze kennisgeving is bedoeld voor u om het principe van de Firevase te begrijpen en de voorzorgsmaatregelen die u moet nemen met betrekking tot het gebruik en het behoud van de Firevase. Zijn agent kan irritatie veroorzaken en Fancygear Ltd noch zijn distributeurs kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke schade die het u of de personen/ dieren rondom het product zou toebrengen. Het is uw verantwoordelijkheid om het veilig te houden en vooral buiten bereik van kinderen. In geval van geschil, de exclusieve jurisdictie van de Engelsen rechtbank van Oxford wordt aanvaard.