F.A.Q.

-Is het schadelijk?

Nee het is niet schadelijk Het is biologisch afbreekbaar

-Wat te doen bij:

-inademing

Dampen zijn minimaal bij kamertemperatuur. Als het product wordt verwarmd of gesproeid als aerosol, kan materiaal in de lucht irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Huidcontact

Contact met vloeistof kan matige irritatie of dermatitis veroorzaken als gevolg van verwijdering van oliën van de huid. De huid goed naspoelen met water

- Oogcontact

Product is irriterend voor de ogen. De ogen goed spoelen met water

- Inslikken

Geen gevaar bij normaal industrieel gebruik. Kleine hoeveelheden ingeslikt tijdens normale handelingen zullen waarschijnlijk        geen letsel veroorzaken; het inslikken van grote hoeveelheden kan letsel of irritatie veroorzaken. Bij inname direct een dokter raadplegen.

Altijd buiten bereik van kinderen houden. En bel 112

- Wat als hij onbedoeld stuk valt?

 De ruimte goed ventileren minimaal 15 minuten. Om de stof het zuurstof gehalte weg neemt in de nabije omgeving waar de vaas is stuk gegaan.

- Hoe lang is de vaas houdbaar?

de blussende inhoud van de vaas is voor 5 jaar gegarandeerd. Op iedere vaas staat onder de levensduur.

- bij welke temperatuur moet ik de vaas bewaren?

U kunt de vaas bewaren tussen de 0°C en 60°C